STATUT
 1. „Odluka o pristupanju donošenju Statuta opštine Plandište“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 487.
POSLOVNIK O RADU

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište“, Službeni list broj 23; 28.08.2020. str 353.

Odluke iz 2019. godine:

 1. Poslovnik Skupštine opštine Plandište , Službeni list broj 35; 05.12.2019. str 961.

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište“, Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 177.

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Plandište“, Službeni list broj 15; 04.10.2013. str 376.
IZBORI

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o obrascima za  pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 26. 04. 2020. godine Službeni list broj 5; 05.03.2020. str 107.
 2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrascima za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 26.04.2020. godine Službeni list broj 12; 12.05.2020. str 172.
 3. Odluka o obrascima za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 21.06.2020. godine Službeni list broj 17; 09.06.2020. str 251.
 4. Odluka o broju i izgledu glasačkog listića i kontrolnog lista za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište raspisanim za 21.06.2020. godine , Službeni list broj 17; 09.06.2020. str 276.
 5. Odluka o obrascima za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 21.06.2020. godine Službeni list broj 18; 17.06.2020. str 279.
 6. Odluka o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine Plandište održanih 21.06.2020. godine“, Službeni list broj 20; 30.06.2020. str 287.
 7. Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Službeni list broj 22; 21.08.2020. str. 304.

Odluke iz 2019. godine:

Odluke iz 2018. godine:

Odluke iz 2017. godine:

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o obrascima za vršenje pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike u Skupštini opštine Plandište raspisanim za 24.04.2016. godine“, Službeni list broj 4; 09.03.2016. str 92.
 2. „Odluka o broju i izgledu glasačkog listića i kontrolnog lista za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište“, Službeni list broj 9; 15.04.2016. str 247.
 3. „Odluka o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine Plandište održanih 24.04.2016. godine“, Službeni list broj 12; 06.05.2016. str 256.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor Odbornika u Skupštinu opštine Plandište održanih 24.04.2016. godine“ Službeni list broj 14; 24.05.2016. str 304.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o obrascima za vršenje pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike SO Plandište raspisanim za 06. maj 2012. godine“ Službeni list broj 4; 17.04.2012. str 85.
 2. „Odluka o ponavljanju glasova za izbor kandidata za poslanika u Skupštini APV po većinskom izbornom sistemu“ Službeni list broj 6; 10.05.2012. str.108
 3. „Odluka o obrascima za korišćenje sredstava iz javnih prihoda za pokriće troškova izborne kampanje“ Službeni list broj 6; 10.05.2012. str. 109
 4. „Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje lokalnih izbora“ Službeni list broj 6; 10.05.2012. str. 110
 5. „Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 113
 6. „Odluka o izboru Predsednika Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 114
 7. „Odluka o postavljanju Sekretara Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 115
 8. „Odluka o izboru Zamenika predsednika Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 116
 9. „Odluka o izboru Predsednika opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 117
 10. „Odluka o izboru Zamenika predsednika opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 118
 11. „Odluka o izboru Opštinskog veća Opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 119
 12. „Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 120
FINANSIJE I BUDŽET

Odluke iz 2021. godine:

 1.  Odluka o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2020. godinu, Službeni list broj 13; 25.06.2021. str. 304.
 2. Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu “ ,  Službeni list broj 14; 25.06.2021. str 352.

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o obraljzovanju radne grupe“Službeni list broj 1; 22.01.2020. str 5.
 2. „Odluka o obrazovanju radne grupe“ Službeni list broj 1; 22.01.2020. str 7.
 3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (prvi dopunski budžet)Službeni list broj 3; 24.02.2020. str 44.
 4. Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinuSlužbeni list broj 3; 24.02.2020. str 71.
 5. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (drugi dopunski budžet)Službeni list broj 15; 27.05.2020. str 208.
 6. Odluka o Završnom računu budžeta opštine Plandišta za 2019. godinu , Službeni list broj 24; 10.09.2020. str. 376.
 7.  „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. god. (treći dopunski budžet)“ , Službeni list br. 26; 16.10.2020.; str 402
 8. Odluka o isknjižavanju podataka nefinansijske imovine“, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str. 626.
 9. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu“,, Službeni list broj 33; 18.12.2020. str. 785;

Odluke i 2019. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2018. godinu“, Službeni list broj 7; 15.03.2019. str. 110.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (Prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 10; 18.04.2019. str 148.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (Drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 15; 13.06.2019. str 318.
 4. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018. godinu, Službeni list broj 16; 21.06.2019. str. 363.
 5. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu (Treći dopunski budžet), Službeni list broj 29; 01.10.2019. str. 783.
 6. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (Četvrti dopunski budžet),  Službeni list broj 36; 05.12.2019. str. 1007.
 7. Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2020. godinu, Službeni list broj 37; 20.12.2019. str. 1111.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list broj 7; 16.03.2018. str. 95.
 2. „Odluka o unosu podataka nefinansijske imovine u poslovne knjige opštine Plandište“, Službeni list broj 7; 16.03.2018. str. 96.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (Prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 8; 20.04.2018. str. 124.
 4. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list broj 13; 15.06.2018. str. 284.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (Drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 488.
 6. „Odluka o finansiranju kapitalnih investicija u 2018. godinu“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 522.
 7. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (Treći dopunski budžet)“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 665.
 8. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu“, Službeni list broj 29; 20.12.2018. str. 790.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 345.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016. godinu“, Službeni list broj 18; 28.06.2017. str 460.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 19; 14.07.2017. str 520.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (treći dopunski budžet)“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 584.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (četvrti dopunski budžet)“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 935.
 6. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu“ ,Službeni list broj 35; 20.12.2016. str. 1005.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2015. godinu“, Službeni list broj 7; 31.03.2016. str 123.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 17; 27.06.2016. str 380.
 3. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2015. godinu“, Službeni list broj 17; 27.06.2016. str 153.
 4. „Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 18; 06.07.2016. str 404.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str 452.
 6. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (treći dopunski budžet)“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str 580.
 7. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu“ Službeni list broj 28; 22.12.2016. str. 612.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2014. godinu“ Službeni list broj 3; 27.02.2015. str 73.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2014. godinu“ Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 180.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu (prvi dopunski budžet)“ Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 191.
 4. „Odluka o izmenam i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu (drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 17; 06.11.2015. str 301.
 5. “Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu (treći dopunski budžet)” Službeni list broj 22; 23.12.2015. str. 409.
 6. “Odluka o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu” Službeni list broj 23; 23.12.2015. str. 457.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa Budžeta opštine Plandište za 2013. godinu“ Službeni list broj 5; 28.02.2014. str 78.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2013. godinu“ Službeni list broj 12; 30.06.2014. str 253.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2014. godinu (Prvi dopunski budžet)“ Službeni list broj 12; 30.06.2014. str 265.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (Drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 21; 27.11.2014. str 373.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (treći dopunski budžet)“ Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 409.
 6. „Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu“ Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 419.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Plandište za 2012. godinu“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 117.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2012. godinu“ Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 265.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2013. godinu (prvi dopunski budžet)“ Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 277.
 4. „Odluku o izmenama i dopunama odluke u budžetu opštine Plandište za 2013. godinu (drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 14; 24.09.2013. str 343.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama budžeta Opštine Plandište za 2013. godinu (treći dopunski budžet)“ Službeni list broj 21; 28.11.2013. str 449.
 6. „Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu“ Službeni list broj 21; 20.12.2013. str 446.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2012. godinu“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 222.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2012. godinu (drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 16; 18.20.2012. str. 356.
 3. „Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2013. godinu“ Službeni list broj 16; 18.20.2012. str. 367
LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

Odluke iz 2021. godine:

1. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine   Plandište “ , Službeni list broj 13;  25.06.2021. str 313.

Odluke iz 2020. godine:

1. „Odluka o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 32;  18.12.2020. str 642.

2. „Odluka o boravišnoj taksi“, Službeni list broj 32;  18.12.2020. str 648.

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 28;  20.12.2018. str 746.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o lokalnim administrativnim taksama“, Službeni list broj 11;  30.03.2017. str 352.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 446.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 161.
 2. „Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište“, Službeni list broj 19; 28.11.2013. str 433.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga“, Službeni list broj 17; 18.20.2012. str. 426
OPŠTA UPRAVA

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“,  Službeni list broj 32. 18.12.2020. str. 627.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“,  Službeni list broj 7. 15.03.2019. str. 109.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Plandište“, Službeni list broj 11. 18.04.2019. str. 223.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište“, Službeni list broj 26. 21.08.2019. str. 744.
 4. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“, Službeni list broj 29. 01.10.2019. str. 828.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište“, Službeni list broj 29. 01.10.2019. str. 829.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji opštinske uprave“,  Službeni list broj 7. 16.03.2018. str. 93.
 2. „Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“, Službeni list broj 8; 20.04.2018. str. 163.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji opštinske uprave“,  Službeni list broj 6. 07.02.2017. str. 179.
 2. „Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 596.
 3. „Odluka o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 950.
 4. „Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Plandište“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 950.
 5. „Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište“, Službeni glasnik Republike Srbije.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2015. godinu“, Službeni list broj 7; 31.03.2016. str 122.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“, Službeni list broj 16; 08.06.2016. str. 325.
 3. „Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016. godinu“, Službeni list broj 17; 27.06.2016. str. 398.
 4. „Ispravka Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016. godinu“, Službeni list broj 18; 06.07.2016. str. 405.
 5. „Odluka o organizaciji Opštinske uprave“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str. 562.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. “Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 13; 07.08.2015. str 232.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji Opštine Plandište“ Službeni list broj 22; 27.12.2013. str. 500.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavnjenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 9; 13.08.2012. str. 179.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 10; 28.08.2012. str. 207.
 3. „Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Plandište“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 250.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 252.
 5. „Odluka ostvarivanja prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 254.
 6. „Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za prvorođeno dete Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 257.
DRUŠTVENE DELATNOSTI

Odluke iz 2021. godine:

 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje, Službeni list broj 13; 25.06.2021. str 317.

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Plandište, Službeni list broj 3; 24.02.2020. str 72.
 2. „Odluka o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište“, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str 719.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 7; 15.03.2019. str. 107.
 2. „Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama“, Službeni list broj 16; 21.06.2019. str. 380.
 3. „Odluka o Mreži javnih Osnovnih škola na teritoriji Opštine  Plandište“, Službeni list broj 19; 11.07.2019. str. 553.
 4. „Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji Opštine Plandište za period 2019. – 2023. godine“, Službeni list broj 36; 05.12.2019. str. 1048.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godine“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 222.
 2. „Odluka o proširenim  pravima finansijske  podrške  porodici sa decom“, Službeni list broj 28; 20.12.2018. str. 756.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str. 365.
 2. „Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Plandište“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str. 597.
 3. „Odluka o realizaciji budžeta opštine Plandište u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str. 948.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str. 486.
 2. „Odluka o dodeli novčanoj pomoći studentima sa teritorije Opštine Plandište“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str. 580.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 141.
 2. „Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja 1. Oktobar Plandište“ Službeni list broj 17; 06.11.2015. str 328.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštini Plandište“, Službeni list broj 8; 23.05.2014. str 116.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Opštine Plandište“ , Službeni list broj 17; 26.09.2014. str 327.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 259.
 2. „Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Opštine Plandište“ Službeni list broj 16; 18.20.2012. str. 393.
PLANIRANJE, GRAĐENJE, SAOBRAĆAJ I PUTEVI

Odluke iz 2020. godine:

 1.  Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Plandište“, Službeni list broj 26;                     16.10.2019. str 448.
 2.  Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Opštine Plandište za          vreme trajanja vanrednog stanja, Službeni list broj 9; 08.04.2020. str 150.
 3.  Odlika o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str 720.
 4. Odluka o izmeni Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Plandište, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str 724.

 

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 215.
 2. „Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zakupnine za korišćenje Javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 221.
 3. „Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište“, Službeni list broj 29; 01.10.2019. str 830.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o pravcu pružanja Državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 7; 16.03.2018. str 97.
 2. „Odluka o  ulicama,  opštinskim  i  nekategorisanim  putevima na  teritoriji  Opštine  Plandište“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 650.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građavinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 353.
 2. „Odluka o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište“, Službeni list broj 18; 28.06.2017. str 499.
 3. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 621.
 4. „Odluka o građavinskom zemljištu“ Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 625.
 5. „Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 970.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str 473.
 2. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str 482.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građavniskog zemljišta“ Službeni list broj 3; 27.02.2015. str 75.
 2. „Odluka o Geografskom informacionom sistemu opštine Plandište“ Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 133.
 3. „Odluka o izradi i zmenai dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište“ Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 211.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Plandište“ Službeni list broj 9; 23.05.2014. str 145.
 2. „Odluka o izmeni odluke o visini zakupnine za poslovni prostor“ Službeni list broj 17; 26.09.2014. str 326.
 3. „Odluku o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građavinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Plandište“ Službeni list broj 21; 27.11.2014. str 384.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o ukidanju odluke o građavinskom zemljištu“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 160.
 2. „Odluka o ukidanju odluke o određivanju visine zakupnine za građavinsko zemljište“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 160.
 3. „Odluka o kriterijumima za utvrđivanje nakande za uređenje građavinskog zemljišta“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 170.
 4. „Odluka o određivanju visine zakupnine za korišćenje javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 177.
 5. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 180.
 6. „Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije naselja Plandište“, Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 184.
 7. „Odluka o osnivanju javnog preduzeća za građavinsko zemljište, lokalne puteve i komunalnu izgradnju opštine Plandište“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 195.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o donošenju plana detanjne regulacije bloka broj 3 u Plandištu (proširenje grobnja)“ Službeni list broj 9. 13.08.2012. str. 131.
 2. „Odluka o donošenju Plana detaljne Regulacije dela bloka broja tri u Plandištu (proširenje groblja)“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 248.
 3. „Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Plandište“ Službeni list broj 12. 16.10.2012. str. 305.
KOMUNALNE DELATNOSTI

Odluke iz 2021. godine:

1. Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene , Službeni list broj 12; 25.05.2021. str. 288.

 1. Odluka o uslovima i merama za uklanjanje objekata, Službeni list broj 13; 25.06.2021. str. 314.

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu“, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str. 720.
 2. Odluka o pijacama, Službeni list broj 32; 18.12.2020. god. ; str. 726.
 3. Odluka o održavanju javnih zelenih površinaSlužbeni list broj 32; 18.12.2020. god. ; str. 735.
 4. Odluka o umanjenju cena zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini opštine PlandišteSlužbeni list broj 32; 18.12.2020. god. ; str. 742.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno -poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 08.05.2019. str. 225.
 2. „Odluka o pogrebnim delatnostim“, Službeni list broj 11; 08.05.2019. str. 227.
 3. Odluka o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1115.
 4. Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1125.
 5. Odluka o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1127.
 6. Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima , Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1129.
 7. Odluka o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1131.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište“,  Službeni list broj 8; 20.04.2018. str. 186.
 2. „Odluka o javnim parkiralištima“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 223.
 3. „Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 233.
 4. „Odluka  o sahranjivanju i grobljima“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 236.
 5. „Odluka o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 564.
 6. „Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 647.
 7. „Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 661.
 8. „Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim Opština Plandište učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja“, Službeni list broj 28; 20.12.2018. str. 750.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 354.
 2. „Odluka o izmeni odluke o javnom vodovodu, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 359.
 3. „Odluka o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 361.
 4. „Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 363.
 5. „Odluka o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 18; 28.06.2017. str 503.
 6. „Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 953.
  „Ispravka Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 5; 01.03.2019. str 96.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o javnom vodovodu“Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 215.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu“ , Službeni list broj 20; 06.11.2014. str 369.
 2. „Odluka o sahranjivanjima i grobljima“Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 454.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o komunalnom redu“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 118.
 2. „Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i atmosferskih voda“ Službeni list broj 11; 12.06.2013. str 306.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o autotaksi prevozu“ Službeni list broj 16. 18.20.2012. str. 382.
 2. „Odluka o rangiranju saobraćajnica na teritoriji opštine Plandište za polaganje praktičnog ispita i praktične obuke kandidata za vozače“ Službeni list broj 16. 18.20.2012. str. 389.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Odluke iz 2020. godine:

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 221.

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park Dvorca Jagodić“, Službeni list broj 28; 20.12.2018. str 749.

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom Opštine Plandište za period od 2017. – 2027. godine“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str 579.

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine“, Službeni list broj 3; 27.02.2015. str 74.
 2. „Odluka o izmeni Odluke o zaštiti spomenika prirode „Stari park u Velikom Gaju“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 138.
 3. „Odluka o izmeni Odluke o zaštiti spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 139.
 4. „Odluka o izmeni Odluke o visini troškova u postupku procene uticaja na životnu sredinu“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 140.


Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o naknadi i unapređivanje životne sredine“, Službeni list broj 5; 26.02.2013. str 79.
 2. „Odluka o zaštiti spomenika prirode „ Stari Park u Velikom Gaju“, Službeni list broj 10; 12.06.2013. str 195.
 3. „Odluka o zaštiti spomenika Prirode „Park dvorac Jagodić“, Službeni list broj 10; 12.06.2013. str 243.
POLJOPRIVREDA

Odluke iz 2021. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište“, Službeni list broj 2; 02.02.2021. str. 21.
 2. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište, Službeni list broj 9; 13.05.2021. str. 150.

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište , Službeni list broj 10; 16.04.2020. str. 154.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“, Službeni list broj 5; 01.03.2019. str. 78.
 2. „Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište sa Oglasom za prikupljanje pisanih  ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište, Službeni list broj 32; 04.11.2019. str. 902.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ , Službeni list broj 7; 16.03.2018. str. 112.
 2. „Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja na korišćenje bez nadoknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini“, Službeni list broj 17; 10.08.2018. str. 453.
 3. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“, Službeni list broj 23; 17.10.2018. str. 586.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ Službeni list broj 27; 17.10.2017. str. 794.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ Službeni list broj 20; 29.08.2016. str. 425.
 2. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ Službeni list broj 25; 18.11.2016. str. 534.


Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva, zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete“ Službeni list broj 16; 18.12.2012. str. 401.
VANREDNE SITUACIJE

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Opštine Plandište za vreme trajanja vanrednog stanja“, Službeni list broj 9. 08.04.2019.  str. 151.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 33. 18.11.2019.  str. 929.
 2. „Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i postavljenju poverenika i zamenika poverenika na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 33. 18.11.2019.  str. 937.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci“Službeni list broj 24. 06.10.2017.  str. 620.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije“, Službeni list broj 16. 08.06.2016.  str. 326.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o formiranju štaba za vanredne situacije“, Službeni list broj 22. 23.12.2015. str. 442.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o izmeni i dopuni Oluke o formiranju štaba za vanredne situacije“ Službeni list broj 21. 20.12.2013. str 490.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o formiranju štaba za vanredne situacije“ Službeni list broj 10. 28.08.2012. str. 204
 2. „Odluka o organizaciji i finansiranju Civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 235
 3. „Odluka o obrazovanju poverenika i jedinica Civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 244
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o formiranju Štaba za vanredne Situacije“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 247
 5. „Odluka o određivanju osposobnjenih preduzeća i drugih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Plandište“ Službeni list broj 14. 20.11.2012. str. 345
INFORMISANJE

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o objavljivanju akata u „Službenom listu opštine Plandište“;“ Službeni list broj 34; 20.12.2017. str. 964.
 2. „Odluka o dostupnosti javnih informacija o radu organa opštine Planadište“ Službeni list broj 34; 20.12.2017. str. 967.
JAVNA PREDUZEĆA

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, Službeni list broj 15; 27.05.2020. str 238.
 2. Odluka o izmeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, Službeni list broj 15; 27.05.2020. str 240.
 3. Ispravka Odluke o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište , Službeni list broj 21; 29.07.2020. str 298.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora Javnog preduzeća čiji je osnivač Opština Plandište“, Službeni list broj 16; 21.06.2019. str 385.

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo“, Službeni list broj 8; 20.04.2018. str 180.
 2. „Odluka o cenama komunalnix usluga Javnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str 711.
  „Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Javnog preduzeća „Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str 710.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća “Polet” Plandište“, Službeni list broj 6; 07.02.2017. str 407.
 2. „Odluka suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad“, Službeni list broj 9. 09.03.2017. str 235.
 3. „Odluka o sprovođenju Janog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište“, Službeni list broj 9. 09.03.2017. str 241.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o davanju saglasnosti na inicijativu Javnog preduzeća “Polet” Plandište, upućenu Vladi Republike Srbije“, Službeni list broj 19; 05.08.2016. str 407.


Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o promeni osnivačkog akta Društveno javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 186.
 2. „Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 317.
 3. „Odluku o izmeni i dopuni odluke o promeni osnivačkog akta društvenog javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 14; 24.09.2013. str 360
 4. „Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad članovima Nadzornog odbora JKP „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 21; 20.12.2013. str 491.
MESNE ZAJEDNICE

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o mesnim zajednicama“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 191.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 617.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o mesnim zajednicama“, Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 293.
SARADNJA SA DRUGIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA