Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Odluke _Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća

Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća

Štampajte 15.11.2013.

U petak 15.11.2013. godine održana je 37.  sednica Opštinskog veća Opštine Plandište kojom je predsedavao Milan Selaković, predsednik Opštine.

Na dnevnom redu ukupno su bile 4 tačke.

Članovi Opštinskog veća su u okviru prve tačke usvojili zapisnik sa 35. i 36. telefonske sednice Opštinskog veća.

Druga tačka dnevnog reda bila je Nacrt odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište. Nakon izlaganja  izvestioca  i rasprave, članovi veća jednoglasno su utvrdili Nacrt odluke, koji će biti postavljen na internet prezentaciji opštine Plandište do 21.11.2013. godine. Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, Vojvode Putnika br. 38, kancelarija br. 5 u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Služba za lokalnu poresku administraciju, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00  časova.

Kompletnu Odluku i Zaključak možete pogledati ovde.

U okviru pretposlednje tačke dnevnog reda razmatrani su  zahtevi i molbe građana a pod tekućim pitanjima predsednik, opštine Milan Selaković, informisao je većnike da su za potrebe izrade Strategije održvigog razvoja opštine Plandište oformljen je Strateški savet sa radnim grupama za ekonomski razvoj, za razvoj društvenih delatnosti, za zaštitu životne sredine i za razvoj infrastrukture. Predlozi za članove saveta i radnih grupa jednoglasno su usvojeni.

Kategorije:Odluke