ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Овде можете погледати и преузети сва документа која се односе на подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују Органицације цивилног друштва општине Пландиште за 2019. годину.