PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sva dokumenta koja se odnose na podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju Organicacije civilnog društva opštine Plandište za 2019. godinu.