Пореска инспекција

План рада инспекцијског надзора Пореске инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

Комунална инспекција

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

Грађевинска инспекција

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2018. годину послат је на Сагласност надлажном органу.

Предлог Плана можете погледати овде.

Инспекција за заштиту животне средине

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати овде.

Просветна инспекција

План рада инспекцијског надзора Просветне инспекције за 2017. – 2018. годину можете погледати овде.