Комунална инспекција

План рада Комуналне инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

Грађевинска инспекција

План рада Грађевинске инспекције за 2018. годину послат је на Сагласност надлажном органу.

Предлог Плана можете погледати овде.

Инспекција за заштиту животне средине

План рада Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину послат је на Сагласност надлажном органу.

Предлог Плана можете погледати овде.

Просветна инспекција

План рада Просветне инспекције за 2017. – 2018. годину можете погледати овде.