Poreska inspekcija

Plan rada inspekcijskog nadzora Poreske inspekcije za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Komunalna inspekcija

Plan rada inspekcijskog nadzora Komunalne inspekcije za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Građevinska inspekcija

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2018. godinu poslat je na Saglasnost nadlažnom organu.

Predlog Plana možete pogledati ovde.

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Prosvetna inspekcija

Plan rada inspekcijskog nadzora Prosvetne inspekcije za 2017. – 2018. godinu možete pogledati ovde.