Skupština opštine Plandište

1. “Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona”, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 646.

Opštinsko veće opštine Plandište

1. “Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe, interesi građana u Opštini Plandište”, Službeni list broj 4; 30.01.2017. str 41.

2. “Pravilink o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 5; 30.01.2017. str 128.

3. “Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama”, Službeni list broj 19; 05.08.2016. str 410.

4. “Pravilnik o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 22. 12.10.2016. str 440.
– “Ispravka Pravilnika o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 23. 19.10.2016. str 524.

5. “Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete usled ujeda napuštenih životinja”, Službeni list broj 19. 24.11.2015. str 386.
– “Pravilnik o izmeni pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete usled ujeda napuštenih životinja”, Službeni list broj 20. 09.08.2017. str 549.

6. “Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 6. 12.03.2014. str 92.
– “Izmena Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 5. 01.04.2015. str 98.

7. “Pravilnik o dodeli jednokratne pomoći u naturi u Opštini Plandište”, Službeni list broj 18; 30.10.2014. str 111.

8. “Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Opštini Planište”, Službeni list broj 18; 30.10.2014. str 336.

9. “Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje edukacije za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Plandište kao i za izabrana i postavljena lica”, Službeni list broj 3; 19.02.2011. str 35.

10. “Pravilnik o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi opštine Plandište”;

Opštinska uprava opštine Plandište

1. “Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu”, Službeni list broj 3; 25.01.2017. str 24.

2. “Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište;
– “Izmene Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 8. 01.03.2017. str 230.
– “Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 15. 19.05.2017. str 422.

3. “Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema opštine Plandište”, Službeni list broj 14; 19.04.2017. str 393.

4. “Akt o mapiranju poslovnih procesa u Odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str 267.

5. “Akt o mapiranju poslovnih procesa u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str 272.

6. “Pravilnik o radu Trezora Opštine Plandište”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str 257.

7. “Pravilnik o načinu i postupku neutrošenih budžetskih sredstava Opštine Plandište na računu – Opštine Plandište RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str 264.

8. “Pravilnik o mesečnom izveštavanju i obimu i vrsti izvršenog posla”

9.  “Pravilnik o popisu imovine i obaveza”;

10. „Pravilnik o Nabavkama u Opštinskoj upravi opštine Plandište“;

11. „Akt o Proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u Opštinskoj upravi opštini Plandište“;