Skupština opštine Plandište

1. “Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona”, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 646.

Opštinsko veće opštine Plandište

1. „Pravilnik o finansiranju  troškova prevoza u punom iznosu učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 435.
„Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o finansiranju troškova prevoza u punom iznosu učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 434.

2. “Pravilnik o dodeli jednokratne pomoći u naturi u Opštini Plandište”, Službeni list broj 1; 17.01.2018. str. 10.

3. “Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe, interesi građana u Opštini Plandište”, Službeni list broj 4; 30.01.2017. str 41.
„Pravilnik o izmeni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Plandište“, Službeni list broj 1; 17.01.2018. str 18.

4. “Pravilink o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 28; 26.10.2017. str 819.
– „Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 9; 03.05.2018. str 203.
– „Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj Upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 08.06.2018. str 216.

5. “Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama”, Službeni list broj 19; 05.08.2016. str 410.
„Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava  crkvama i verskim zajednicama“, Službeni list broj 36; 29.12.2017. str 1113.

6. “Pravilnik o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 22. 12.10.2016. str 440.
– “Ispravka Pravilnika o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 23. 19.10.2016. str 524.

7. “Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete usled ujeda napuštenih životinja”, Službeni list broj 19. 24.11.2015. str 386.
– “Pravilnik o izmeni pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete usled ujeda napuštenih životinja”, Službeni list broj 20. 09.08.2017. str 549.

8. “Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 6. 12.03.2014. str 92.
– “Izmena Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 5. 01.04.2015. str 98.
„Pravilnik o izmeni Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište“, Službeni list broj 36. 29.12.2017. str 1105.

9. “Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Opštini Planište”, Službeni list broj 18; 30.10.2014. str 336.

10. “Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje edukacije za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Plandište kao i za izabrana i postavljena lica”, Službeni list broj 3; 19.02.2011. str 35.

11. “Pravilnik o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi opštine Plandište”;

Opštinska uprava opštine Plandište

1. „Pravilnik o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 441.

2. „Pravilnik o finansiranju troškova smeštaja učenika srednjih škola sa područja Opštine Plandište u domovima učenika“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 438.

3.  “Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu”, Službeni list broj 3; 25.01.2017. str. 24.

4. “Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište;
– “Izmene Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 8. 01.03.2017. str. 230.
– “Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 15. 19.05.2017. str. 422.
– „Pravilnik o izmenama o dopunama Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska ina posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 2. 08.02.2018. str. 47.

5. “Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema opštine Plandište”, Službeni list broj 14; 19.04.2017. str. 393.

6. “Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja”, Službeni list broj 32; 08.12.2017. str. 904.

7. “Akt o mapiranju poslovnih procesa u Odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str. 267.

8. “Akt o mapiranju poslovnih procesa u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str. 272.

9. “Pravilnik o radu Trezora Opštine Plandište”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str. 257.

10. “Pravilnik o načinu i postupku neutrošenih budžetskih sredstava Opštine Plandište na računu – Opštine Plandište RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str. 264.

11. “Pravilnik o mesečnom izveštavanju i obimu i vrsti izvršenog posla”;

12. “Pravilnik o popisu imovine i obaveza”;

13. „Pravilnik o Nabavkama u Opštinskoj upravi opštine Plandište“;

14. „Akt o Proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u Opštinskoj upravi opštini Plandište“;