Пољопривреда
Социјална заштита

Програм за 2017. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2017. годину“, Службени лист бр. 15; 19.05.2017. стр. 411.

Програм за 2016. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2016. годину“, Службени лист бр. 19; 05.08.2016. стр. 416.

Развој спорта