Грађевинско земљиште
Пољопривреда
Заштита животе средине

Програм за 2017. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2017.годину“ Службени лист бр. 7; 10.02.2017. стр. 214.

„Програм о измени програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2017.годину“ Службени лист бр. 18; 28.06.2017. стр. 457.

„Програм o измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање прграма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину“ Службени лист бр. 26; 16.10.2017. стр. 788.

Програм за 2016. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2016. годину“ Службени лист бр. 5; 14.03.2016. стр. 107.

Социјална заштита

Програм за 2017. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2017. годину“, Службени лист бр. 15; 19.05.2017. стр. 411.

Програм за 2016. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2016. годину“, Службени лист бр. 19; 05.08.2016. стр. 416.

Развој спорта