Građevinsko zemljište

Program za 2019. godinu:

„Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2019. godinu“, Službeni list br. 7; 15.03.2019. str. 111.

 

Program za 2018. godinu:

„Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2018. godinu“, Službeni list br. 7; 16.03.2018. str. 103.

 

Program za 2017. godinu:

„Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list br. 24; 06.10.2017. str. 641.

Zaštita živote sredine

Program za 2019. godinu:

„Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Plandište za 2019. godinu“, Službeni list br. 2; 31.01.2019. str. 12.

„Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2018. godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85. i 87. Zakona o zaštiti životne sredine“

Program za 2018. godinu:

„Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Plandište za 2018. godinu“ Službeni list br. 5; 07.03.2018. str. 83.

„Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2017. godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85. i 87. Zakona o zaštiti životne sredine“

 

Program za 2017. godinu:

„Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Plandište za 2017.godinu“ Službeni list br. 7; 10.02.2017. str. 214.

„Program o izmeni programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Plandište za 2017.godinu“ Službeni list br. 18; 28.06.2017. str. 457.

„Program o izmeni Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje prgrama i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu“ Službeni list br. 26; 16.10.2017. str. 788.

 

Program za 2016. godinu:

„Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Plandište za 2016. godinu“ Službeni list br. 5; 14.03.2016. str. 107.

Socijalna zaštita

Program za 2019. godinu:

„Program unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2019. godinu“, Službeni list br. 9; 11.04.2019. str. 139.

 

Program za 2017. godinu:

„Program unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2017. godinu“, Službeni list br. 15; 19.05.2017. str. 411.

 

Program za 2016. godinu:

„Program unapređenja socijalne zaštite u opštini Plandište za 2016. godinu“, Službeni list br. 19; 05.08.2016. str. 416.

Razvoj sporta