Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Rešenja _OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU

Štampajte 10.11.2014.

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta Opštine Plandište, sa sedištem u Plandištu, Vojvode Putnika 38, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA “REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR PLANDIŠTE”, na kat.par br.211, KO Plandište, na teritoriji opštine Plandište.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-28/2014-01-IV od 05.11.2014.godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta. Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08). Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa. Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

Kategorije:Rešenja