Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Rešenja _Rešenje – nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Rešenje – nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Štampajte 7.03.2013.

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek za opštu upravu, na zahtev nosioca projekta preduzeća „Re3-product“ doo Plandište, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „SAKUPLJANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE METALA, STAKLA, DRVETA, AKUMULATORA, GUMA I ELEKTRONSKOG OTPADA“ (proširenje delatnosti), na katastarskoj parc.br. 940 KO Plandište.
U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-4/2013-01-IV od 04.03.2013. godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, neočekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.
Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) .
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

Kategorije:Rešenja