Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Rešenja _REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „VELIKI GAJ“

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „VELIKI GAJ“

Štampajte 24.11.2016.

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE. Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „BAZNE STANICE mobilne telefonije „Veliki Gaj“ RAX02 PAQ02, PLANDIŠTE“  na kat. parc. br. 1345/2  KO Veliki Gaj, nosioca projekta „Telekom Srbija“ AD Beograd, Takovska 2,  doneo Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu,  broj 501-27/2016-01-IV od  22.11.2016. godine.

Sastavni deo ovog rešenja je Izveštaj i Zaključak Tehničke komisije za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu od  21.11.2016. godine.

1.Nosilac projekta je dužan da sprovede mere zaštite životne sredine predviđene Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu:

a)  u toku izvođenja projekta;
b) u toku rada projekta;
c) po prestanku rada projekta;
d) da ispoštuje predviđene mere zaštite od nedozvoljenih zračenja nevedenih u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu i dostavi izveštaj o istim.

2. Da se projekat izvede u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

3. Da se ispoštuju uslovi izdati od drugih nadležnih organa i institucija.

4. Nalaže se investitoru da se striktno pridržava svih preporuka u predmetnoj Studiji, kako pri izradi projektno tehničke dokumentacije, tako i pri eksploataciji. Pre puštanja u rad obavezno dostaviti rezultate merenja

5. Nosilac projekta je dužan da u roku od dve godine od dana dobijanja ove saglasnosti počne sa izvođenjem projekta, u suprotnom Studija o proceni uticaja na životnu sredinu se mora ažurirati.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u kancelariji br. 6, Opštinske uprave opštine Plandište, Vojvode Putnika br.38, Plandište.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu na Rešenje, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novom Sad  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Kategorije:Rešenja