„Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште“ Службени лист број 5; 30.01.2017. стр 128.

„Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште“ Службени лист број 23; 29.09.2017. стр 564.