„Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište“ Službeni list broj 5; 30.01.2017. str 128.

„Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište“ Službeni list broj 23; 29.09.2017. str 564.