2023.

Службени лист бр. 1. (12.01.2022.)
Службени лист бр. 2. (16.01.2022.)

2022.

Службени лист бр. 1. (11.01.2022.)
Службени лист бр. 2. (13.01.2022.)
Службени лист бр. 3. (04.02.2022.)

Службени лист бр. 4. (11.02.2022.)
Службени лист бр. 5. (18.02.2022.)
Службени лист бр. 6. (24.02.2022.)
Службени лист бр. 7. (28.03.2022.)
Службени лист бр. 8. (07.04.2022.)
Службени лист бр. 9. (09.05.2022.)
Службени лист бр. 10. (13.05.2022.) 
Службени лист бр. 11. (20.05.2022.)
Службени лист бр. 12. (31.05.2022.)
Службени лист бр. 13. (23.06.2022.)
Службени лист бр. 14. (29.06.2022.)
Службени лист бр. 15. (01.07.2022.)
Службени лист бр. 16. (08.07.2022.)
Службени лист бр. 17. (15.07.2022.)
Службени лист бр. 18. (15.07.2022.)
Службени лист бр. 19. (21.07.2022.)
Службени лист бр. 20. (16.08.2022.)
Службени лист бр. 21. (23.08.2022.)
Службени лист бр. 22. (08.09.2022.)
Службени лист бр. 23. (26.09.2022.)
Службени лист бр. 24. (21.10.2022.)
Службени лист бр. 25. (28.10.2022.)
Службени лист бр. 26. (10.11.2022.)
Службени лист бр. 27. (18.11.2022.)

Службени лист бр. 28. (23.11.2022.)
Службени лист бр. 29. (23.12.2022.)
Службени лист бр. 30. (23.12.2022.)
Службени лист бр. 31. (28.12.2022.)

2021.

2020.

Службени лист бр. 1. (22.01.2020.)
Службени лист бр. 2. (14.02.2020.)
Службени лист бр. 3. (24.02.2020.)
Службени лист бр. 4. (27.02.2020.)
Службени лист бр. 5. (05.03.2020.)
Службени лист бр. 6. (09.03.2020.)
Службени лист бр. 7. (16.03.2020.)
Службени лист бр. 8. (16.03.2020.)
Службени лист бр. 9. (08.04.2020.)
Службени лист бр. 10. (16.04.2020.)
Службени лист бр. 11. (11.05.2020.) 
Службени лист бр. 12. (12.05.2020.)
Службени лист бр. 13. (15.05.2020.)
Службени лист бр. 14. (21.05.2020.)
Службени лист бр. 15. (27.05.2020.) 
Службени лист бр. 16. (01.06.2020.) 
Службени лист бр. 17. (09.06.2020.)
Службени лист бр. 18. (17.06.2020.) 
Службени лист бр. 19. (22.06.2020.)
Службени лист бр. 20. (30.06.2020.) 
Службени лист бр. 21. (29.07.2020.)
Службени лист бр. 22. (21.08.2020.)
Службени лист бр. 23. (28.08.2020.)
Службени лист бр. 24. (10.09.2020.)
Службени лист бр. 25. (09.10.2020.)
Службени лист бр. 26. (16.10.2020.)
Службени лист бр. 27. (16.10.2020.)
Службени лист бр. 28. (09.11.2020.) 
Службени лист бр. 29. (16.11.2020.) 
Службени лист бр. 30. (23.11.2020.) 
Службени лист бр. 31. (10.12.2020.) 
Службени лист бр. 32. (18.12.2020.)
Службени лист бр. 33. (18.12.2020.)

Регистар службених листова за 2020. годину

2019.

Службени лист бр. 1. (22.01.2019.)
Службени лист бр. 2. (31.01.2019.)
Службени лист бр. 3. (08.02.2019.)
Службени лист бр. 4. (19.02.2019.)

Службени лист бр. 5. (01.03.2019.)
Службени лист бр. 6. (07.03.2019.)
Службени лист бр. 7. (15.03.2019.)
Службени лист бр. 8. (29.03.2019.)
Службени лист бр. 9. (11.04.2019.)
Службени лист бр. 10. (18.04.2019.)
Службени лист бр. 11. (18.04.2019.)
Службени лист бр. 12. (30.04.2019.)
Службени лист бр. 13. (20.05.2019.)
Службени лист бр. 14. (07.06.2019.)
Службени лист бр. 15. (13.06.2019.)
Службени лист бр. 16. (21.06.2019.)
Службени лист бр. 17. (26.06.2019.)
Службени лист бр. 18. (10.07.2019.)
Службени лист бр. 19. (11.07.2019.)
Службени лист бр. 20. (17.07.2019.)
Службени лист бр. 21. (25.07.2019.)
Службени лист бр. 22. (29.07.2019.)
Службени лист бр. 23. (01.08.2019.)
Службени лист бр. 24. (06.08.2019.)
Службени лист бр. 25. (12.08.2019.)
Службени лист бр. 26. (21.08.2019.)
Службени лист бр. 27. (26.08.2019.)
Службени лист бр. 28. (25.09.2019.)
Службени лист бр. 29. (01.10.2019.)
Службени лист бр. 30. (04.10.2019.)
Службени лист бр. 31. (24.10.2019.)
Службени лист бр. 32. (04.11.2019.)
Службени лист бр. 33. (18.11.2019.)
Службени лист бр. 34. (29.11.2019.)
Службени лист бр. 35. (05.12.2019.)
Службени лист бр. 36. (05.12.2019.)
Службени лист бр. 37. (20.12.2019.)
Службени лист бр. 38. (20.12.2019.)
Службени лист бр. 39. (27.12.2019.)
Службени лист бр. 40. (27.12.2019.)

Регистар службених листова за 2019. годину

2018.

Службени лист бр. 1. (17.01.2018.)
Службени лист бр. 2. (08.02.2018.)
Службени лист бр. 3. (21.02.2018.)
Службени лист бр. 4. (26.02.2018.)
Службени лист бр. 5. (07.03.2018.)
Службени лист бр. 6. (12.03.2018.)
Службени лист бр. 7. (16.03.2018.)
Службени лист бр. 8. (20.04.2018.)
Службени лист бр. 9. (03.05.2018.)

Службени лист бр. 10. (16.05.2018.)
Службени лист бр. 11. (08.06.2018.)
Службени лист бр. 12. (15.06.2018.)
Службени лист бр. 13. (15.06.2018.)
Службени лист бр. 14. (11.07.2018.)
Службени лист бр. 15. (19.07.2018.)
Службени лист бр. 16. (26.07.2018.)
Службени лист бр. 17. (10.08.2018.)
Службени лист бр. 18. (22.08.2018.)
Службени лист бр. 19. (10.09.2018.)
Службени лист бр. 20. (17.09.2018.)
Службени лист бр. 21. (20.09.2018.)
Службени лист бр. 22. (04.10.2018.)
Службени лист бр. 23. (17.10.2018.)
Службени лист бр. 24. (20.11.2018.)
Службени лист бр. 25. (26.11.2018.)
Службени лист бр. 26. (29.11.2018.)
Службени лист бр. 27. (14.12.2018.)
Службени лист бр. 28. (20.12.2018.)
Службени лист бр. 29. (20.12.2018.)
Службени лист бр. 30. (20.12.2018.)
Службени лист бр. 31. (27.12.2018.)

Регистар службених листова за 2018. годину

2017.

Службени лист бр. 1. (13.01.2017.)
Службени лист бр. 2. (13.01.2017.)
Службени лист бр. 3. (25.01.2017.)
Службени лист бр. 4. (30.01.2017.)
Службени лист бр. 5. (30.01.2017.)
Службени лист бр. 6. (06.02.2017.)
Службени лист бр. 7. (10.02.2017.)
Службени лист бр. 8. (01.03.2017.)
Службени лист бр. 9. (09.03.2017.)
Службени лист бр. 10. (24.03.2017.)
Службени лист бр. 11. (30.03.2017.)
Службени лист бр. 12. (04.04.2017.)

Службени лист бр. 13. (07.04.2017.)
Службени лист бр. 14. (19.04.2017.)
Службени лист бр. 15. (19.05.2017.)
Службени лист бр. 16. (25.05.2017.)
Службени лист бр. 17. (22.06.2017.)
Службени лист бр. 18. (28.06.2017.)
Службени лист бр. 19. (14.07.2017.)
Службени лист бр. 20. (09.08.2017.)
Службени лист бр. 21. (08.09.2017.)
Службени лист бр. 22. (22.09.2017.)
Службени лист бр. 23. (29.09.2017.)
Службени лист бр. 24. (06.10.2017.)
Службени лист бр. 25. (06.10.2017.)
Службени лист бр. 26. (16.10.2017.)
Службени лист бр. 27. (17.10.2017.)
Службени лист бр. 28. (26.10.2017.)
Службени лист бр. 29. (13.11.2017.)
Службени лист бр. 30. (24.11.2017.)
Службени лист бр. 31. (30.11.2017.)
Службени лист бр. 32. (08.12.2017.)
Службени лист бр. 33. (14.12.2017.)
Службени лист бр. 34. (20.12.2017.)
Службени лист бр. 35. (20.12.2017.)
Службени лист бр. 36. (29.12.2017.)

 

Регистар службених листова за 2017. годину