Ovde možete pregledati Službene listove opštine Plandište:

2019.

Službeni list br. 1. (22.01.2019.)
Službeni list br. 2. (31.01.2019.)
Službeni list br. 3. (08.02.2019.)
Službeni list br. 4. (19.02.2019.)

Službeni list br. 5. (01.03.2019.)
Službeni list br. 6. (07.03.2019.)
Službeni list br. 7. (15.03.2019.)
Službeni list br. 8. (29.03.2019.)
Službeni list br. 9. (11.04.2019.)
Službeni list br. 10. (18.04.2019.)
Službeni list br. 11. (18.04.2019.)
Službeni list br. 12. (30.04.2019.)
Službeni list br. 13. (20.05.2019.)
Službeni list br. 14. (07.06.2019.)
Službeni list br. 15. (13.06.2019.)
Službeni list br. 16. (21.06.2019.)
Službeni list br. 17. (26.06.2019.)
Službeni list br. 18. (10.07.2019.)
Službeni list br. 19. (11.07.2019.)
Službeni list br. 20. (17.07.2019.)
Službeni list br. 21. (25.07.2019.)
Službeni list br. 22. (29.07.2019.)
Službeni list br. 23. (01.08.2019.)
Službeni list br. 24. (06.08.2019.)
Službeni list br. 25. (12.08.2019.)
Službeni list br. 26. (21.08.2019.)
Službeni list br. 27. (26.08.2019.)
Službeni list br. 28. (25.09.2019.)
Službeni list br. 29. (01.10.2019.)
Službeni list br. 30. (04.10.2019.)
Službeni list br. 31. (24.10.2019.)
Službeni list br. 32. (04.11.2019.)
Službeni list br. 33. (18.11.2019.)
Službeni list br. 34. (29.11.2019.)
Službeni list br. 35. (05.12.2019.)
Službeni list br. 36. (05.12.2019.)
Službeni list br. 37. (20.12.2019.)
Službeni list br. 38. (20.12.2019.)
Službeni list br. 39. (27.12.2019.)
Službeni list br. 40. (27.12.2019.)

Registar službenih listova za 2019. godinu