Стратегија одрживог развоја општине Пландиште за период од 2014.  до 2020. године;

Локални акциони план за запошљавање општине Пландиште за 2017. годину;

Локални акциони план за младе општине Пландиште за период од 2015. године до 2020. године;

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у Општини Пландиште за период од 2012. године до 2020. године;
– Решење о продужењу важења Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у Општини Пландиште за период од 2012. године до 2017. године;

План управљања отпадом Општине Пландиште за период од 2017. до 2027. године;

Зелена агенда у Општини Пландиште;