Prostorni plan opštine Plandište;

Strategija održivog razvoja Opštine Plandište za period od 2014. do 2020. godine;

Strategija razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period od 2015. do 2020. godine;

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Opštine Plandište za 2017. godinu;

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Plandište za period od 2015. godine do 2020. godine;

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Plandište od 2017. godine do 2021. godine;

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Opštini Plandište za period od 2012. godine do 2020. godine;
– Rešenje o produženju važenja Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Opštini Plandište za period od 2012. godine do 2017. godine;

Plan upravljanja otpadom Opštine Plandište za period od 2017. do 2027. godine;