Урбанистичко- архитектонска разрада локације комплекса Биогасног постројења “Алтер биогас I”

Урбанистичко – архитектонска разрада локације комплекса Биогасног постројења “Алтер биогас I” за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора на комплексу парц. кат. бр. 1701/10 и 1701/9 к.о. Хајдучица, у Хајдучици, Радна зона бб…