UTVRĐEN PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2021. GODINU

Osamdeset treća (83.) sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u četvrtak, 23.06.2022. godine.

Na dnevnom redu poslednje sednice ukupno 41 tačka. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac. Većnici su prvo razmatrali predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2021. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je Odluka akt kojim lokalna skupština za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja koja se sastoje od poreza, donacija, transfera i ostalih prihoda i izdataka budžeta koji se sastoji od tekućih rashoda, dobara i usluga, subvencija, budžetskih transfera, socijalnih transfera i ostalo. U periodu januar-decembar 2021. godine, Opština Plandište je ostvarila budžetski suficit u iznosu od 52.155,oo dinara.

Nakon toga većnici su usvojili predlog Odluke o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. Razlog za usvajanje kodeksa jeste novi kodeks koji je SKGO uvojila a koji treba da se usvoji i u lokalnim samoupravama. Etički kodeks funkcionera se sastoji iz 12 etičkih načela. Većnici su zatim utvrdili Predlog odluke i izmeni Osnivačkog akta Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište. Na dnevnom redu 83. sednice Opštinskog veća bili su i izveštaji o radu i finasijskom poslovanju za 2021. godinu, Istorijskog arhiv Bela Crkva, Narodne biblioteke Plandište, Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad Plandište, Crvenog krsta Pandište, OŠ „Dositej Obradović“ Plandište, „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“.

Većnici su odlučival i o Izveštajima o radu i finansijskim izveštajima za prošlu godinu svih mesnih zajednica, MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica kao i o Izveštaju o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište i o implementaciji Plana javnog zdravlja o sprovedenim aktivnostima u 2021. godini. Nakon toga je utvrđeno šest predloga Rešenja o otuđivanju nepokretnosti javne svojine, četiri u Plandištu i po jedno rešenje u Dužinama i Kupiniku. Većnici su utvrdili i predlog Rešenja za izmenu Rešenja Ministarastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije i Predlog zaključka Procene rizika od katastrofa opštine Plandište.

Na poslednjoj, 83. sednici Opštinskog veća razmatrani su i usvojeni i predlozi Rešenja koji se tiču praćenja buke, kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Plandište i obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije. Poslednja tačka bila su tekuća pitanja. Osim većnika, sednici su prisustvovali Dušan Ćurčić, zamenik predsednika Opštine, član Veća po funkciji, Goran Donevski, predsednik SO Plandište i Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave. Sve odluke donete su jednoglasno.