Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 13/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 13/2017

Štampajte 12.06.2017.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti uslugaNABAVKA GEODETSKIH USLUGA“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke