Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 04/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 04/2017

Štampajte 24.02.2017.

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 04/2017 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti: “Stručni nadzor nad radovima sanacije osnovne škole i fiskulturne sale “Dositej Obradović” u Plandištu”u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke