Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 05/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 05/2017

Štampajte 7.03.2017.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište,  (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti radova „Održavanјe javnog osvetljenјa u naseljenim mestima Opštine Plandište“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke