Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 06/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 06/2017

Štampajte 8.03.2017.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „Javna nabavka goriva za potrebe službenih vozila“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke