Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 11/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 11/2017

Štampajte 1.06.2017.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku radova „ADAPTACIJA OBJEKTA TRGOVINE U DOMU KULTURE U MILETIĆEVU“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke