Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 12/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 12/2017

Štampajte 9.06.2017.

Predmet  javne  nabavke  je  javna  nabavka  usluge  –  održavanje informacionog sistema odeljenja lokalne poreske administracije za potrebe Opštinske  uprave  Plandište  u  Plandištu,  koja  će  se  sprovesti  u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,  shodno članu 36. stav 1. tačka 2.) Zakona o javnim nabavkama.

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, da podnesu ponudu u postupku Javne nabavke usluga – Održavanje informacionog sistema Odeljenja Lokalne poreske administracije u Opštinskoj upravi Plandište, broj JN 12/2017, interni br. 4-132/2017-01-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke