Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 2/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 2/2017

Štampajte 3.02.2017.

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku čiji je predmet javne nabavke br. 2/2017. – USLUGE POLJOZAŠTITE ORGANIZOVANJEM POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava možete pogledati ovde.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete pogledati ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete pogledati ovde.

Kategorije:Javne nabavke