Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019), člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokuenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“ br. 64/2015) Opštinska uprava opštine Plandište, donosi

REŠENJE
O IZLAGANJU URBANISTIČKOG PROJEKTA „20 BIOGASNIH POSTROJENJA do 999Kw i LAGUNE NA JAVNI UVID

 

  1. IZLAŽE SE na javni uvid u celosti Urbanistički projekat za potrebu urbanističko-arhitektonske razrade lokacije, za izgradnju „20 BIOGASNIH POSTROJENJA do 999Kw i LAGUNE, u periodu od 28.11.2019. do 04.12.2019.godine svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

 

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.