На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 32/2020) и чл. 53. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 40/2019),  Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 13.10.2021. године, расписује КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ.

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Образац Пријаве можете преузети овде.