Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00075/2022-01/2 od 11. februara 2022. godine, člana 8. stav 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (”Službeni glasnik RS”, br. 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 59. Statuta opštine Plandište  („Službeni list opštine Plandište”, 30/2018), Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu („Službeni list opštine Plandište”, br. 36/2021) i Rešenja o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2022. godini br. 401-20/2022-II od 31.01.2022. godine opština Plandište raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2022. godini

 

Komletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Obrasci za prijavu na Konkurs:

  • Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde.
  • Obrazac 1 – Budžet projekta možete preuzeti ovde.

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2022. godini možete preuzeti ovde.