Na  osnovu člana   46.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Sl.  glasnik RS“,  broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 63. i 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 3. Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 23/2016) i čl. 53. Poslovnika Opštinskog veća opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 40/2019), Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 28.02.2022. godine, donelo je Zaključak o raspisivanju Konkursa za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2021/2022 godinu i raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU NOVČANIH NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

 

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde.