Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Konkursi _KONKURS U OBLASTI SPORTA KOJI SE SUFINANSIRA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2017. GODINU

KONKURS U OBLASTI SPORTA KOJI SE SUFINANSIRA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2017. GODINU

Štampajte 10.02.2017.

Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj dana 10.02.2017. godine, raspisuje KONKURS ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2017. GODINU.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Potrebne obrasce možete preuzeti ovde.

Prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću putem Sportskog saveza Plandište. O raspodeli sredstava predlog Opštinskom veću sačinjava Komisija za raspodelu sredstava. Obrasci prijave na konkurs mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs ili u Sportskom savezu opštine Plandište, Vojvode Putnika 58. u Plandištu. Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom, lično dostaviti u Sportski savez opštine Plandište, zaključno sa 03.03.2017. godine u 14,00 časova lično potpisano i overeno pečatom. Jedan primerak dostaviti elektronskom poštom na adresu: kancelarijazamlade@yahoo.com.

Kategorije:Konkursi