Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Kontakt

OPŠTINA PLANDIŠTE
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište, SRBIJA,
Telefon:+381(0)13/861-033,
Faks: +381(0)13/ 861-134,
E-mail: office@plandiste-opstina.rs
Web adresa: www.plandiste-opstina.rs


Predsednik Opštine:
Jovan Repac
Telefon: 013/861-033;
Faks: 013/861-134;
E-mail: jovan.repac@plandiste-opstina.rs

Zamenik predsednika Opštine: Goran Donevski
Telefon: 013/861-033;
Faks: 013/861-134;
E-mail: goran.donevski@plandiste-opstina.rs


OPŠTINSKA UPRAVA

Načelnica Opštinske uprave: Aleksandra Odavić Mak:
Telefon: 013/861-033;
Faks: 013/861-134;
E-mail: aleksandra.mak.odavic@plandiste-opstina.rs

 

SKUPŠTINA OPŠTINE

Predsednik Skupštine opštine: Endre Sabo
Telefon: 013/861-033;
Faks: 013/861-134;
E-mail: endre.sabo@plandiste-opstina.rs

Zamenik predsednika Skupštine opštine: Vladan Mladenović
Telefon: 013/861-033;
Faks: 013/861-134;
E-mail: office@plandiste-opstina.rs

Sekretar Skupštine opštine: Zoltan Kovač
Telefon: 013/861-033;
Faks: 013/861-134;
E-mail: zoltan.kovac@plandiste-opstina.rs

 

Pogledajte Mapu

Štampajte 3. jun 2016.