Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Mesne kancelarije

MESNE KANCELARIJE

Banatski Sokolac
Adresa: Školska
26 373 Banatski Sokolac
Telefon: 013/871-040

Miletićevo
Adresa: Glavna br. 40.
26 373 Miletićevo
Telefon: 013/876-005

Markovićevo
Adresa: Bratstva Jedinstva br. 20.
26 373 Markovićevo
Telefon:013/877-030

Dužine
Adresa: Bratstva Jedinstva br. 30.
26 371 Dužine
Telefon:013/875-031

Stari Lec
Adresa: Železnička  br. 23.
26 371 Stari lec
Telefon:013/874-021

Hajdučica
Adresa: Janka Čmelika br. 33.
Hajdučica  26 370
Telefon:013/864-121

Jermenovci
Adresa: Maršala Tita br. 64.
Jermenovci, 26 636
Telefon:013/866-002

Kupinik
Adresa: Kosovska br. 44.
Kupinik, 26 368
Telefon:013/872-070

Veliki Gaj
Adresa: Dositeja Obradovića
Veliki Gaj, 26 365
Telefon:013/873-060

Margita
Adresa: Bratstva Jedinstva br. 60.
Margita, 26 364
Telefon:013/863-110

Velika Greda
Adresa: Maršala  Tita br. 114.
Velika Greda 26 366
Telefon:013/865-075

Barice
Adresa: Maršala Tita br. 44.
Barice 26 367
Telefon:013/867-099

Štampajte 8. sep 2015.