Назив органа: Општина Пландиште
Адреса органа општине Пландиште: Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште
Телефон: +381(0)13/861-033
Факс: +381(0)13/ 861-134
Е-mail: office@plandiste-opstina.rs

Opština Plandište

Општинска управа Пландиште