Банатски Соколац

Адреса: Школска бр. 16
Телефон013/871-040
E-mail: mkbansokolac@gmail.com

 

Барице

Адреса: Маршала Тита бр. 44.
Телефон: 013/867-099
E-mail: mkbarice@gmail.com

 

Велика Греда

Адреса: Маршала Тита бр. 114.
Телефон: 013/865-075
E-mail: mkvelikagreda@gmail.com

 

Велики Гај

Адреса: Доситеја Обрадовића
Телефон: 013/873-060
E-mail: mkvelikigaj@gmail.com

 

Дужине

Адреса: Братства Јединства бр. 30.
Телефон: 013/875-031
E-mail: mkduzine@gmail.com

 

Јерменовци

Адреса: Маршала Тита бр. 64.
Телефон: 013/866-002
E-mail: mkjermenovci@gmail.com

 

Купиник

Адреса: Косовска бр. 44.
Телефон: 013/872-070
E-mail: mkkupinik@gmail.com

 

Маргита

Адреса: Братства Јединства бр. 60.
Телефон: 013/863-110
E-mail: mkzmargita@gmail.com

 

Марковићево

Адреса: Братства Јединства бр. 20.
Телефон: 013/877-030
E-mail: mkmarkovicevo@gmail.com

 

Милетићево

Адреса: Главна бр. 40.
Телефон: 013/876-005
E-mail: mkmileticevo@gmail.com

 

Стари Лец

Адреса: Железничка бр. 23.
Телефон: 013/874-021
E-mail: mkstarilec@gmail.com

 

Хајдучица

Адреса: Јанка Чмелика бр. 33.
Телефон: 013/864-121
E-mail: mkhajducica@gmail.com