Banatski Sokolac

Adresa: Školska br. 16
Telefon013/871-040
E-mail: mkbansokolac@gmail.com

 

Barice

Adresa: Maršala Tita br. 44.
Telefon: 013/867-099
E-mail: mkbarice@gmail.com

 

Velika Greda

Adresa: Maršala Tita br. 114.
Telefon: 013/865-075
E-mail: mkvelikagreda@gmail.com

 

Veliki Gaj

Adresa: Dositeja Obradovića
Telefon: 013/873-060
E-mail: mkvelikigaj@gmail.com

 

Dužine

Adresa: Bratstva Jedinstva br. 30.
Telefon: 013/875-031
E-mail: mkduzine@gmail.com

 

Jermenovci

Adresa: Maršala Tita br. 64.
Telefon: 013/866-002
E-mail: mkjermenovci@gmail.com

 

Kupinik

Adresa: Kosovska br. 44.
Telefon: 013/872-070
E-mail: mkkupinik@gmail.com

 

Margita

Adresa: Bratstva Jedinstva br. 60.
Telefon: 013/863-110
E-mail: mkzmargita@gmail.com

 

Markovićevo

Adresa: Bratstva Jedinstva br. 20.
Telefon: 013/877-030
E-mail: mkmarkovicevo@gmail.com

 

Miletićevo

Adresa: Glavna br. 40.
Telefon: 013/876-005
E-mail: mkmileticevo@gmail.com

 

Stari Lec

Adresa: Železnička br. 23.
Telefon: 013/874-021
E-mail: mkstarilec@gmail.com

 

Hajdučica

Adresa: Janka Čmelika br. 33.
Telefon: 013/864-121
E-mail: mkhajducica@gmail.com