Јавна предузећа

 Јавно предузеће „Полет“ Пландиште

Адреса: Обилићева 15, 26360 Пландиште
Телефон:013/861-161
E-mail: e-posta@polet.org.rs
Web adresawww.polet.org.rs

Здравствене установе и социјална заштита

 Дом здравља „1 октобар“ Пландиште

Адреса: Карађорђева бр.13, 26360 Пландиште
Телефон:013/ 861-230
E-mail: dom.zdravlja@hemo.net
Web adresawww.dzplandiste.rs


Дом за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец

Адреса: Сутјеска бр. 1, 26371 Стари лец
Телефон:013/874-006
E-mail: domlec@ptt.rs
Web adresa: www.dom1oktobarstarilec.rs


Центар за социјални рад Пландиште

Адреса: Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште
Телефон:013/861-025
E-mail: csrplandiste@yahoo.com


Црвени крст Пландиште

Адреса: Војводе Путника бр. 60, 26360 Пландиште
Телефон:013/861-862
E-mail: ckplandiste@yahoo.com

Установе културе

Културно образовни центар “Вук Караџић” Пландиште

Адреса: Војводе Путника бр.  58/2, 26360  Пландиште
Телефон:013/862-318
E-mail: kultura.plandiste@hotmail.com

 

Народна библиотека “Пландиште”

Адреса: Војводе Путника бр.58, 26360  Пландиште
Телефон:013/862-234
E-mail: plandbibl@hemo.net

Основне школе

Основнa школа „Доситеј Обрадовић“ Пландиште

Адреса: Војводе Путника бр. 60, 26360 Пландиште
Телефон:013/861-615
E-mail: skolapl@open.telekom.rs
Web adresa: www.dositejobradovicplandiste.edu.rs

 

Основна школа „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда

Адреса: Маршала Тита бр. 116, 26366 Велика Греда
Телефон:013/ 865 – 003
E-mail:  skolavg@open.telekom.rs
Web adresa: http://osjovansterijapopovic.nasaskola.rs

 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица

Адреса: Валентова бр.3, 26370  Хајдучица
Телефон:013/864-223
E-mail: oshajducica@open.telekom.rs
Web adresawww.jjzmaj-ha.edu.rs

Предшколске установе

Дечији вртић „Срећно детињство“ Пландиште

Адреса: Карађорђева бб, 26360 Пландиште
Телефон:013/ 861-216
E-mail: vrticp@hemo.net