Javna preduzeća

 Javno preduzeće „Polet“ Plandište

Adresa: Obilićeva 15, 26360 Plandište
Telefon:013/861-161
E-mail: e-posta@polet.org.rs
Web adresawww.polet.org.rs

Zdravstvene ustanove i socijalna zaštita

 Dom zdravlja „1 oktobar“ Plandište

Adresa: Karađorđeva br.13, 26360 Plandište
Telefon:013/ 861-230
E-mail: dom.zdravlja@hemo.net
Web adresawww.dzplandiste.rs


Dom za duševno obolela lica „1 oktobar“ Stari Lec

Adresa: Sutjeska br. 1, 26371 Stari lec
Telefon:013/874-006
E-mail: domlec@ptt.rs
Web adresa: www.dom1oktobarstarilec.rs


Centar za socijalni rad Plandište

Adresa: Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište
Telefon:013/861-025
E-mail: csrplandiste@yahoo.com


Crveni krst Plandište

Adresa: Vojvode Putnika br. 60, 26360 Plandište
Telefon:013/861-862
E-mail: ckplandiste@yahoo.com

Ustanove kulture

Kulturno obrazovni centar “Vuk Karadžić” Plandište

Adresa: Vojvode Putnika br.  58/2, 26360  Plandište
Telefon:013/862-318
E-mail: kultura.plandiste@hotmail.com

 

Narodna biblioteka “Plandište”

Adresa: Vojvode Putnika br.58, 26360  Plandište
Telefon:013/862-234
E-mail: plandbibl@hemo.net

Osnovne škole

Osnovna škola „Dositej Obradović“ Plandište

Adresa: Vojvode Putnika br. 60, 26360 Plandište
Telefon:013/861-615
E-mail: skolapl@open.telekom.rs
Web adresa: www.dositejobradovicplandiste.edu.rs

 

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda

Adresa: Maršala Tita br. 116, 26366 Velika Greda
Telefon:013/ 865 – 003
E-mail:  skolavg@open.telekom.rs
Web adresa: http://osjovansterijapopovic.nasaskola.rs

 

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica

Adresa: Valentova br.3, 26370  Hajdučica
Telefon:013/864-223
E-mail: oshajducica@open.telekom.rs
Web adresawww.jjzmaj-ha.edu.rs

Predškolske ustanove

Dečiji vrtić „Srećno detinjstvo“ Plandište

Adresa: Karađorđeva bb, 26360 Plandište
Telefon:013/ 861-216
E-mail: vrticp@hemo.net