МЗ Пландиште

Адреса: Војводе Путника бр. 58, 26360 Пландиште
Телефон013/861-073
Председник савета МЗ: Горан Латковић

 

МЗ Банатски Соколац

Адреса: Школска бр. 16, 26373 Банатски Соколац
Телефон013/871-040
Председник савета МЗ: Јован Илић

 

МЗ Барице

Адреса: Маршала Тита бр. 44, 26367 Барице
Телефон013/867-099
Председник савета МЗ: Маријан Јанковић

 

МЗ Велика Греда

Адреса: Маршала Тита бр. 114, 26366 Велика Греда
Телефон013/865-075
Председник савета МЗ: Зоран Воркапић

 

МЗ Велики Гај

Адреса: Доситеја Обрадовића бр. 34, 26365 Велики Гај
Телефон013/873-060
Председник савета МЗ: Милош Радојевић

 

МЗ Дужине

Адреса: Братства Јединства бр. 30, 26371 Дужине
Телефон013/875-031
Председник савета МЗ: Томислав Ђорђијевски

 

МЗ Јерменовци

Адреса: Маршала Тита бр. 64, 26363 Јерменовци
Телефон013/866-002
Председник савета МЗ: Арпад Ендрес

 

МЗ Купиник

Адреса: Косовска бр. 44, 26368 Купиник
Телефон013/872-070
Председник савета МЗ: Мирко Ђекић

 

МЗ Маргита

Адреса: Братства Јединства бр. 60, 26366 Маргита
Телефон013/863-110
Председник савета МЗ: Зоран Кнежевић

 

МЗ Марковићево

Адреса: Братства Јединства бр. 20, 26373 Марковићево
Телефон013/877-030
Председник савета МЗ: Милан Мудрић

 

МЗ Милетићево

Адреса: Главна бр. 40, 26373 Милетићево
Телефон: 013/876-005
Председник савета МЗ: Душан Ћурчић

 

МЗ Стари Лец

Адреса: Железничка бр. 23, 26371  Стари Лец
Телефон013/874-021
Председник савета МЗ: Милорад Новаковић

 

МЗ Хајдучица

Адреса: Јанка Чмелика бр. 33, 26370 Хајдучица
Телефон013/864-121
Председник савета МЗ: Бранислав Стојчевски