MZ Plandište

Adresa: Vojvode Putnika br. 58, 26360 Plandište
Telefon013/861-073
Predsednik saveta MZ: Goran Latković

 

MZ Banatski Sokolac

Adresa: Školska br. 16, 26373 Banatski Sokolac
Telefon013/871-040
Predsednik saveta MZ: Jovan Ilić

 

MZ Barice

Adresa: Maršala Tita br. 44, 26367 Barice
Telefon013/867-099
Predsednik saveta MZ: Marijan Janković

 

MZ Velika Greda

Adresa: Maršala Tita br. 114, 26366 Velika Greda
Telefon013/865-075
Predsednik saveta MZ: Zoran Vorkapić

 

MZ Veliki Gaj

Adresa: Dositeja Obradovića br. 34, 26365 Veliki Gaj
Telefon013/873-060
Predsednik saveta MZ: Miloš Radojević

 

MZ Dužine

Adresa: Bratstva Jedinstva br. 30, 26371 Dužine
Telefon013/875-031
Predsednik saveta MZ: Tomislav Đorđijevski

 

MZ Jermenovci

Adresa: Maršala Tita br. 64, 26363 Jermenovci
Telefon013/866-002
Predsednik saveta MZ: Arpad Endres

 

MZ Kupinik

Adresa: Kosovska br. 44, 26368 Kupinik
Telefon013/872-070
Predsednik saveta MZ: Mirko Đekić

 

MZ Margita

Adresa: Bratstva Jedinstva br. 60, 26366 Margita
Telefon013/863-110
Predsednik saveta MZ: Zoran Knežević

 

MZ Markovićevo

Adresa: Bratstva Jedinstva br. 20, 26373 Markovićevo
Telefon013/877-030
Predsednik saveta MZ: Milan Mudrić

 

MZ Miletićevo

Adresa: Glavna br. 40, 26373 Miletićevo
Telefon: 013/876-005
Predsednik saveta MZ: Dušan Ćurčić

 

MZ Stari Lec

Adresa: Železnička br. 23, 26371  Stari Lec
Telefon013/874-021
Predsednik saveta MZ: Milorad Novaković

 

MZ Hajdučica

Adresa: Janka Čmelika br. 33, 26370 Hajdučica
Telefon013/864-121
Predsednik saveta MZ: Branislav Stojčevski