Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Sednice opštinskog veća

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-97/2017-III
Datum: 17.05.2017. godine
P l a n d i š t e
Na osnovu člana 9. i 38. stav 1. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“ broj 9/2012 i 15/2013)

 

S A Z I V A M

41. sednicu Opštinskog veća Opštine Plandište, koja će se održati u petak 19.05.2017.godine u 9,00 časova u maloj sali SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 36. 37. 38. 39. i 40. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište,

2. Utvrđivanje Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište,

Izvestilac: Zoran Majkić

3. Utvrđivanje Predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Izvestilac: Zoran Majkić

4. Utvrđivanje Predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Polet“Plandište,

Izvestilac: Zoltan Kovač

5. Utvrđivanje Predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Polet“Plandište,

Izvestilac: Igor Đorđevski

6. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje Opštine Plandište za period januar-decembar 2016. godine,

Izvestilac: Biserka Škorić

7. Predlog Izveštaja o sprovođenju Programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Plandište za 2016. godinu broj 55-3/2017-03-IV od 25.04.2017. godine,

Izvestilac: Olga Dimitrovski

8. Predlog Programa unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2017. godinu,

Izvestilac: Olga Dimitrovski

9. Predlog Rešenja o razrešenju Mesne zajednice Veliki Gaj funkcije Upravljača Spomenikom prirode „Stari park u Velikom Gaju“,

Izvestilac: Nataša Borojević

10. Predlog Rešenja o postavljanju Javnog preduzeća „Polet“ Plandište za upravljača Spomenikom prirode „Stari park u Velikom Gaju“,

Izvestilac: Nataša Borojević

11. Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i

12. Tekuća pitanja.

 

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA

Jovan Repac, master ekonomista

 

NAPOMENA:

Kompletan materijal za 2. tačku predloženog dnevnog reda dostavljen je na CD-u.

Sa materijalom za 3. i 11. tačku predloženog dnevnog reda članovi Veća će se upoznati na samoj sednici.

 

 

41. sednica Opštinskog veća

40. sednica Opštinskog veća

39. sednica Opštinskog veća

38. sednica Opštinskog veća

37. sednica Opštinskog veća

36. sednica Opštinskog veća

35. sednica Opštinskog veća

34. sednica Opštinskog veća

33. sednica Opštinskog veća

32. sednica Opštinskog veća

31. sednica Opštinskog veća

30. sednica Opštinskog veća

29. sednica Opštinskog veća

28. sednica Opštinskog veća

27. sednica Opštinskog veća

26. sednica Opštinskog veća

25. sednica Opštinskog veća

24. sednica Opštinskog veća

23. sednica Opštinskog veća

22. sednica Opštinskog veća

21. sednica Opštinskog veća

20. sednica Opštinskog veća

19. sednica Opštinskog veća

18. sednica Opštinskog veća

17. sednica Opštinskog veća

16. sednica Opštinskog veća

15. sednica Opštinskog veća

14. sednica Opštinskog veća

13. sednica Opštinskog veća

12. sednica Opštinskog veća

11. sednica Opštinskog veća

10. sednica Opštinskog veća

9. sednica Opštinskog veća

8. sednica Opštinskog veća

7. sednica Opštinskog veća

6. sednica Opštinskog veća

5. sednica Opštinskog veća

4. sednica Opštinskog veća

3. sednica Opštinskog veća

2. sednica Opštinskog veća

1. sednica Opštinskog veća

 

 

Štampajte 17. maj 2017.