Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Sednice opštinskog veća

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-70/2017-III
Datum: 31.03.2017. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 9. i 38. stav 1. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“ broj 9/2012 i 15/2013)

 

 S A Z I V A M

37. sednicu Opštinskog veća Opštine Plandište, koja će se održati u utorak 04.04.2017.godine u 9,00 časova u maloj sali SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

 

1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište,

Izvestilac: Jovan Repac

2. Predlog Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2017. godinu,

Izvestilac: Endre Sabo

3. Predlog Rešenja o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2017. godinu,

Izvestilac: Endre Sabo

4. Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i

5. Tekuća pitanja.

 

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Jovan Repac, master ekonomista

 

 NAPOMENA:

 

Saziv za 37. sednicu Opštinskog veća Opštine Plandište  koja je zakazana za 04.04.2017. godine, objavljen je i na internet prezentaciji Opštine Plandište: www.plandiste-opstina.rs  u delu Lokalna vlast, Opštinsko veće, sednice Opštinskog veća. Sa materijalom za 1. i 4. tačku predloženog dnevnog reda članovi Veća će se upoznati na samoj sednici.

 

 

 

39. sednica Opštinskog veća

38. sednica Opštinskog veća

37. sednica Opštinskog veća

36. sednica Opštinskog veća

35. sednica Opštinskog veća

34. sednica Opštinskog veća

33. sednica Opštinskog veća

32. sednica Opštinskog veća

31. sednica Opštinskog veća

30. sednica Opštinskog veća

29. sednica Opštinskog veća

28. sednica Opštinskog veća

27. sednica Opštinskog veća

26. sednica Opštinskog veća

25. sednica Opštinskog veća

24. sednica Opštinskog veća

23. sednica Opštinskog veća

22. sednica Opštinskog veća

21. sednica Opštinskog veća

20. sednica Opštinskog veća

19. sednica Opštinskog veća

18. sednica Opštinskog veća

17. sednica Opštinskog veća

16. sednica Opštinskog veća

15. sednica Opštinskog veća

14. sednica Opštinskog veća

13. sednica Opštinskog veća

12. sednica Opštinskog veća

11. sednica Opštinskog veća

10. sednica Opštinskog veća

9. sednica Opštinskog veća

8. sednica Opštinskog veća

7. sednica Opštinskog veća

6. sednica Opštinskog veća

5. sednica Opštinskog veća

4. sednica Opštinskog veća

3. sednica Opštinskog veća

2. sednica Opštinskog veća

1. sednica Opštinskog veća

 

 

Štampajte 20. apr 2017.