Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Sednice opštinskog veća

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-124/2017-III
Datum: 05.07.2017. godine
P l a n d i š t e

 

Na osnovu člana 9. i 38. stav 1. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“ broj 9/2012 i 15/2013)

 S A Z I V A M

45. sednicu Opštinskog veća Opštine Plandište, koja će se održati u petak 07.07.2017.godine u 9,00 časova u maloj sali SO Plandište.

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 44. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište,

2. Utvrđivanje Predloga Rešenja o određivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti,

Izvestilac: Olga Dimitrovski

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (drugi dopunski budžet),

Izvestilac: Branka Pantić

4. Predlog Zaključka o usvajanju Sedme dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu,

Izvestilac: Branka Pantić

5. Predlog Zaključka o usvajanju Sedme izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu,

Izvestilac: Branka Pantić

6. Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i

7. Tekuća pitanja.

 

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Jovan Repac, master ekonomista

 

NAPOMENA:

Saziv za 45. sednicu Opštinskog veća Opštine Plandište  koja je zakazana za 14.07.2017. godine, objavljen je i na internet prezentaciji Opštine Plandište: www.plandiste-opstina.rs  u delu Lokalna vlast, Opštinsko veće, sednice Opštinskog veća. Sa materijalom za 6. tačku predloženog dnevnog reda članovi Veća će se upoznati na samoj sednici.

 

 

45. sednica Opštinskog veća

44. sednica Opštinskog veća

43. sednica Opštinskog veća

42. sednica Opštinskog veća

41. sednica Opštinskog veća

40. sednica Opštinskog veća

39. sednica Opštinskog veća

38. sednica Opštinskog veća

37. sednica Opštinskog veća

36. sednica Opštinskog veća

35. sednica Opštinskog veća

34. sednica Opštinskog veća

33. sednica Opštinskog veća

32. sednica Opštinskog veća

31. sednica Opštinskog veća

30. sednica Opštinskog veća

29. sednica Opštinskog veća

28. sednica Opštinskog veća

27. sednica Opštinskog veća

26. sednica Opštinskog veća

25. sednica Opštinskog veća

24. sednica Opštinskog veća

23. sednica Opštinskog veća

22. sednica Opštinskog veća

21. sednica Opštinskog veća

20. sednica Opštinskog veća

19. sednica Opštinskog veća

18. sednica Opštinskog veća

17. sednica Opštinskog veća

16. sednica Opštinskog veća

15. sednica Opštinskog veća

14. sednica Opštinskog veća

13. sednica Opštinskog veća

12. sednica Opštinskog veća

11. sednica Opštinskog veća

10. sednica Opštinskog veća

9. sednica Opštinskog veća

8. sednica Opštinskog veća

7. sednica Opštinskog veća

6. sednica Opštinskog veća

5. sednica Opštinskog veća

4. sednica Opštinskog veća

3. sednica Opštinskog veća

2. sednica Opštinskog veća

1. sednica Opštinskog veća

 

 

Štampajte 5. jul 2017.