Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Poslovnik o radu

Poslovnik o radu Skupštine opštine Plandište možete pogledati ovde.

Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište možete pogledati ovde.

Štampajte 14. jun 2016.