Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

SAVETI

SAVET ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA PONAŠANJA FUNKCIONERA OPŠTINE PLANDIŠTE

 

 1. Slađana Mijailović - predsednik Saveta
 2. Dušan Vezmar  - član Saveta
 3. Mišo Hrutka - član Saveta
 4. Dragana Leontijević – član Saveta
 5. Jadranka Borojević - član Saveta

 

SAVET ZA MLADE OPŠTINE  PLANDIŠTE

 

 1. Dejan Borisavlјević - predsednik Saveta
 2. Nikolina Jakovović - član Saveta
 3. Stefan Santo- član Saveta
 4. Aleksandar Jančić - član Saveta
 5. Dušan Ćuk- član Saveta

 

SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE PLANDIŠTE

 

 1. Zoran Petković - predsednik Saveta
 2. Venetu Kornja - član Saveta
 3. Mirko Đekić - član Saveta
 4. Nataša Bajić - član Saveta
 5. Slavica Bakić - član Saveta

 

SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE  PLANDIŠTE

 

 1. Ljubomir Rakić – predsednik Saveta
 2. Sonja Radakov Grabež – član Saveta
 3. Dragan Cvetanovski – član Saveta
 4. Dušica Beljin – član Saveta
 5. Ljilјana Ljujić – član Saveta

 

Zamenici članova Lokalnog saveta za zapošlјavanje su:

 

 1. Perica Surla – zamenik predsednika Saveta
 2. Elena Latković – zamenik člana Saveta
 3. Vesna Dimitrovski – zamenik člana Saveta
 4. Zoran Malbaša – zamenik člana Saveta
 5. Mirjana Manojlović – zamenik člana Saveta

 

 

SAVET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE  PLANDIŠTE

 

 1. Vesna Jaćović - predsednik Saveta
 2. Ljubomir Rakić - član Saveta
 3. Vitomir Popov – član Saveta
 4. Milorad Ćirić – član Saveta
 5. Miša Dudovski - član Saveta
 6. Gorana Đorđević - član Saveta
 7. Milan Mijailović - član Saveta

 

SAVET ZA ZDRAVLJE


 1. Dr Adrijana Mikša - predstavnik lokalne samouprave
 2. Vesna Jaćović – predstavnik lokalne samouprave
 3. Biserka Škorić – predstavnik Doma zdravlјa ,,1. oktobar” Plandište
 4. predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale za Južnobanatski okrug, Ispostave zdravstvenog osiguranja Plandište,
 5. Vera Milanov – predstavnik Društva za borbu protiv šećerne bolesti

 

SAVET ZA BEZBEDNOST OPŠTINE PLANDIŠTE

 

 1. Jovan Repac - predsednik Saveta
 2. Endre Sabo- zamenik predsednika Saveta
 3. Goran Donevski - član Saveta
 4. Goran Majstorović - član Saveta
 5. Vladimir Malijar – član Saveta
 6. Dr Drago Božić- član Saveta
 7. Đurđevka Tafra – član Saveta
 8. Sava Divlјakov – član Saveta
 9. Svetlana Lazarević – član Saveta
 10. Zoran Brdar – koordinator Saveta

 

SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE OPŠTINE PLANDIŠTE

 

Po predlogu Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Plandište, a na inicijativu Opštinskog veća Opštine Plandište:

 

 1.  Slavica Cvetićanin – član Saveta
 2. Zoran Brdar – zamenik člana Saveta

 

Po predlogu Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine:

 

 1. Boro Kostadinovski – član Saveta
 2. Vesna Stojanovski – zamenik člana Saveta

 

Po predlogu Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine:

 

 1. Robert Moric – član Saveta
 2. Enike Silađi – zamenik člana Saveta

 

Po predlogu Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine:

 

 1. Rodika Grujesku – član Saveta
 2. Nikoleta Oprea – zamenik člana Saveta

 

Po predlogu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine:

 

 1. Dr Anka Hraško – član Saveta
 2. Želјko Cesnak – zamenik člana Saveta

 

Po predlogu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine:

 

 1. Dragan Boc – član Saveta
 2. Tomislav Neda – zamenik člana Saveta

 

Štampajte 24. nov 2016.