Адреса: 1. октробра 40
Rezultat slika za icons png address Место:
26340 Бела Црква
 Телефон: 
013/851-283
 E-пошта:
iarhivbc@gmail.com


Статут Историјског архива Бела Црква

Статут Историјског архива Бела Црква можете погледати овде.


Директор Историјског архива Бела Црква

Директор Историјског архива Бела Црква је Љиљана Радоњић, дипломирани филолог Опште књижевности са теоријом књижевности.

Надзорни одбор Историјског архива Бела Црква

Председник Надзорног одбора:

1. Ивана Милосављевић

Чланови Надзорног одбора:

2. Мирјана Стојаковић
3. Раде Сурла
4. Хајналка Кризбаи
5. Марко Лазаревић

Управни одбор Историјског архива Бела Црква

Председник Управног одбора:

1. Ивана Ристић

Чланови Управног одбора:

2. Тамара Гојковић
3. Марија Бисерчић
4. Магдалена Тошић
5. Тамаш Фодор
6. Милан Бјелобабић
7. Илија Јовановић


План рада и Финанскијски план Историјског архива Бела Црква

Програм рада и Финансијски план Историјског архива Бела Црква за 2019. годину можете погледати овде.

План рада и Финанскијски план Историјског архива Бела Црква за 2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Историјског архива Бела Црква

Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2017. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2018. годину можете погледати овде.