Adresa: 1. oktrobra 40
Rezultat slika za icons png address Mesto:
26340 Bela Crkva
 Telefon: 
013/851-283
 E-pošta:
iarhivbc@gmail.com


Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva

Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva možete pogledati ovde.


Direktor Istorijskog arhiva Bela Crkva

Direktor Istorijskog arhiva Bela Crkva je Ljiljana Radonjić, diplomirani filolog Opšte književnosti sa teorijom književnosti.

Nadzorni odbor Istorijskog arhiva Bela Crkva

Predsednik Nadzornog odbora:

1. Zoran Maksimović

Članovi Nadzornog odbora:

2. Sava Nikolić
3. Nenad Pataki
4. Rade Surla
5. Gordana Milovanović

Upravni odbor Istorijskog arhiva Bela Crkva

Predsednik Upravnog odbora:

1. Igor  Vokoun

Članovi Upravnog odbora:

2. Olga Dimitrovski
3. Ivan Stojanović
4. Tamaš Fodor
5. Ilija Jovanović


Plan rada i Finanskijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva

Program rada i Finansijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Plan rada i Finanskijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva

Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018. godinu možete pogledati ovde.