Адреса: Обилићева 15, 26360 Пландиште
Телефон013/861-161
E-mail e-posta@polet.org.rs
Web adresa:  http://polet.org.rs/


Оснивачки акт Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Оснивачки акт Јавног предузећа „Полет“ Пландиште можете погледати овде.

Статут Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Статут Јавног предузећа „Полет“ Пландиште можете погледати овде.

Измене Статута Јавног предузећа “Полет“ Пландиште можете погледати овде.


Директор Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Директор Јавног предузећа „Полет“ Пландиште је Милан Селаковић, дипл. инж. информатике.

Надзорни одбор Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Председник Надзорног одбора:

1.Милош Манојловић, мастер правник из Вршца, представник оснивача,


Чланови Надзорног одбора:

2. Ђурица Мајсторовић, дипл. инж. за управљање техничким системима из Пландишта представник оснивача,

3. Војислав Ћурчић, специјалиста струковни економиста из Милетићева, представник запослених.


Извештај о раду ЈП "Полет" Пландиште

 

План рада ЈП "Полет" Пландиште

План рада Јавног предузећа „Полет“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.

Измене Програма пословања Јавног предузећа „Полет“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.