Адреса: Обилићева 15
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
  Телефон: 013/861-161
  Е-пошта: e-posta@polet.org.rs
Related image Web сајт: www.polet.org.rs

 


Оснивачки акт Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Оснивачки акт Јавног предузећа „Полет“ Пландиште можете погледати овде.

Статут Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Статут Јавног предузећа „Полет“ Пландиште можете погледати овде.

Измене Статута Јавног предузећа “Полет“ Пландиште можете погледати овде.


Директор Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Директор Јавног предузећа „Полет“ Пландиште је Милан Селаковић, дипл. инж. информатике.

Надзорни одбор Јавног предузећа "Полет" Пландиште

Председник Надзорног одбора:

1.Милош Манојловић, мастер правник из Вршца, представник оснивача,


Чланови Надзорног одбора:

2. Ђурица Мајсторовић, дипл. инж. за управљање техничким системима из Пландишта представник оснивача,

3. Војислав Ћурчић, специјалиста струковни економиста из Милетићева, представник запослених.


План рада ЈП "Полет" Пландиште

Програм пословања Јавног предузећа „Полет“ Пландиште за 2019. годину можете погледати овде.

Програм пословања Јавног предузећа „Полет“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.
– Измене Програма пословања Јавног предузећа „Полет“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду ЈП "Полет" Пландиште

Извештај о раду ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину можете погледати овде.


Ценовник комуналних услуга

Ценовних комуналних услуга Јавног предузећа „Полет“ Планидште за 2019. годину можете погледати овде.