АдресаВојводе Путника бр.  58/2, 26360  Пландиште
Телефон013/862-318
E-mail: kultura.plandiste@hotmail.com


Статут Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште

Статут Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште можете погледати овде.

Измене и допуне Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште можете погледати овде.


Директор Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште

Директор Директор Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште је Мирослав Петровић, дипл. инж. производног менаџмента.

Надзорни одбор Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште

Председник Надзорног одбора:

1. Душан Везмар из Милетићева, представник оснивача,

Чланови Надзорног одбора:

2. Мануела Корња из Барица, представница оснивача,
3. Богданка Петровић из Пландишта, представница запослених.

Управни одбор Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште

Председник Управног одбора:

1.Дејан Симоновски из Пландишта, представник оснивача,

Чланови Управног одбора:

2. Наташа Бајић из Пландишта, представница оснивача,
3. Наташа Илијевски из Пландишта, представник оснивача,
4. Милош Бунчић из Велике Греде, представник оснивача,
5. Михајло Банчевић из Пландишта, представник запослених.


План рада Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште

Програм рада и финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ за 2019. годину можете погледати овде.

План рада Културно образовног центра „Вук Караџић“ за 2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште

Извештај о раду Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2016. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2017. годину можете погледати овде.